הוספת סרט אשר חסר באתר

לדוגמא: http://www.imdb.com/title/tt0065207/